Stäng

Hur skall Sverige klara flyktingkrisen?

Terrordåd och flyktingkris, det är en tuff utmaning för Europas alla ledare just nu. Flyktingar i Sverige lär snart få sova på gatan, då sängplatserna tagit slut. Personal som går på knä, både på Migrationsverket och bland socialarbetare. För att inte tala om det fiasko jag själv väl känner när nyanlända varit i Sverige några år…och FORTFARANDE inte jobbar.

6 månder tar det i England.

8 år i Sverige.

Att få sitt första jobb.

Så hur ser man till att Sverige kan hantera de ca 2,000 flyktingar som kommer om dagen? Kanske 200,000 på ett år, kanske mer? Regeringen tycks titta förhoppningsfullt mot Bryssel, men detta bygger på fel föreställning om vad EU är. Och vad andra länder just nu tycker om samma fråga.

Så här skriver jag i DI.

http://www.di.se/di/artiklar/2015/11/17/det-bor-inga-gudar-i-bryssel/

Mina egna recept? Jag är inte en migrationsexpert, men anser i grova drag att ju generösare dörr man har in till huset Sverige, desto mer effektiv integrationspolitik måste man ha. Det måste finnas dörrar som leder vidare, från hallen, ut i själva livet i huset. Den här frågan har negligerats helt, eftersom den innebär en hel del obekväma ställningstaganden kring bostäder och arbetsmarknad. Sen tror jag att man måste ha en sofistikerad analys kring de länder flyktingarna kommer ifrån. Syrianer ex. borde kunna få permanent uppehållstillstånd direkt. Mer tveksam när det gäller vissa andra länder, typ Eritrea.

Tror också att man måste hitta ett sätt att stödja ekonomisk utveckling i Afrika, via ex de europeiska development finance institutions, dvs den del av biståndet som stöder företagsutveckling, entreprenörskap och jobbskapande i länder där inte banker och andra finansieringsinstrument funkar och entreprenörer och företag inte har tillgång till sedvanligt riskkapital, dvs världens svåraste länder. Utan detta investeringskapital, skapas inte företag och jobb, vilket slår precis mot unga människors behov av att bygga ett liv.  Deras dröm är inte att få komma till Europa. Det är att kunna bygga ett liv, inom ramen för sina sociala nätverk och nära sina familjer. De är inte annorlunda än du och jag. Det är bristen på hopp och jobb hemmavid som får dem att söka sig till Europa. Och i förlängningen bristen på en fungerande marknadsekonomi, med stabilitet i institutioner, ramverk och demokrati. Precis detta är det, eller snarare dessa parametrars logiska följder som de många flyktingarna söker. Välstånd. Frihet. Stabilitet. Arbete.

Men tillbaks till Europa. Och jag noterar att de länder som är ännu sämre än Sverige på OECDs integrationslista-Frankrike och Belgium varit i nyheterna rätt rejält sista veckan…..

En slump?

Skriv en kommentar

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>