Stäng

Open Europe

Open Europe logga

Kan man vara en varm vän av europeiskt samarbete och samtidigt känna oro över den väg EU går just nu?

Absolut, som Europavän tror jag på ett fungerande samarbete med mindre Bryssel och mer dynamik. Därför har jag valt att engagera mig i tankesmedjan Open Europe, vald till Europas bästa tankesmedja år 2012, med kontor i London, Bryssel och Berlin. Där jobbar vi för ett mer demokratiskt och dynamiskt Europa.

Sverige hamnade i en återvändsgränd på 90-talet. Man var antingen för eller emot EU. Sverige blev medlem och omvärlden har förändrats. Dramatiskt.

Det öppnar för en ny debatt.

Om vad EU skall vara och göra.

När EU skall göra mer eller mindre eller annat.

EU behöver till exempel bli mer konkurrenskraftigt. Ett konstruktivt steg skulle vara att stödja en liberalisering av tjänstesektorn och ta bort de hinder som finns när tjänsteföretag från ett europeiskt land ska etablera sig i andra länder.

Det handlar också om flexibilitet. Resan in i EU är enkelriktad för medlemmarna, som en sluss där porten stängs bakom, mot ständigt mer Bryssel. Men man måste kunna rulla tillbaks makt. Varför ska exempelvis EU bestämma svenska läkares arbetstider?

Det tredje handlar om det demokratiska mandatet. Vi behöver insyn i de höga skattefria löner och förmåner som betalas. Det måste bli slut på 17 års icke-godkända bokslut, innan EU får nya pengar. Vi behöver maktbalans mellan EU-komission, parlament och domstol, för att skapa ett system för inneboende granskning och kontroll.

Därför har jag valt att engagera mig i den pigga think tanken Open Europe i England, där man tagit rollen som nytänkare kring EU.

I Sverige behöver fler inse att man kan vara både för EU och för en reform av EU, och på så vis kliva förbi 90-talets debatt om ja eller nej.

Vill du veta mer: openeurope.org.uk

Artikel i DI