Stäng

Pufendorfgruppen

En vanlig dag är 40% av alla sjukskrivna hemma för att de har ont i själen. Ändå pratar vi inte om mental ohälsa. Den tystnaden kostar liv och orsakar skam för de drabbade och deras familjer. För att bekämpa stigmatiseringen av mental ohälsa bildade vi Pufendorf Gruppen. Vi består av cirka 30 toppforskare och aktivister i Norden.

Var tredje svensk drabbas någon gång i livet av mental ohälsa. På topplistan över de för samhället mest kostsamma folksjukdomarna i Sverige är tre av fyra mentala sjukdomar. Så här ser svensktoppen i ohälsa ut:

  1. Depression
  2. Panikångest
  3. Ryggont
  4. Utmattningsdepression/utbrändhet.

Det kostar samhället 60 miljarder om året. Dubbelt så mycket som kostnaderna för cancer. Det här är en bomb mitt i folkhemmet.

Ändå talar vi inte om psykisk sjukdom. Vi höra inga riksdagsledamöter prata om psykisk sjukdom. Eller företagsledare.

Eller finansmän, sportstjärnor, ledande journalister, fotomodeller eller andra som tidningarna skriver om. Nästan ingen pratar om det som finns överallt, nämligen mental ohälsa. Ändå finns det överallt.

Tabut finns där och går att sätta siffror på.

70 procent av människor med mental ohälsa döljer sin sjukdom inför omgivningen.

50 procent känner sig diskriminerade av sina egna familjer.

20 procent av alla svenskar kan inte tänka sig att bo bredvid en psykiskt sjuk person.

25 procent av alla svenskar kan inte tänka sig att arbeta tillsammans med en person som har erfarenhet av psykisk ohälsa.

Människor med psykisk sjukdom har sämre tillgång till kroppslig vård. Exempel: en psykiskt sjuk person med lungcancer löper 50 procent högre risk att dö av sin cancer än andra människor med sjukdomen.

Hälften av de psykiskt sjuka känner sig diskriminerade av den psykiatriska vården.

Byt ut ordet psykiskt sjuk ovan mot diabetiker eller hjärtsjuk. Eller invandrare. Eller kvinna.

Bara 50 procent av alla deprimerade patienter söker vård. De vill inte vara till besvär, inte prata. De hoppas att det går över. Så ser ett tabu ut i sin mest renodlade form. Det fungerar självreglerande, som en inre dialog. ”Mitt problem är lågstatus och får inte finnas. Alltså har jag ingen sjukdom. Alltså söker jag inte vård.”

För att motverka detta skadliga stigma bildade vi under 2014 Pufedorf Gruppen. Det är en aktivistisk grupp, med evidensbaserad forskning och humanistisk grundsyn i fokus. Vi arbetar för större föreståelse, forskning och likabehandling av psykisk ohälsa i relation till somatisk ohälsa.

Vill du vet mer:

dagbladet.no

svd.se

Medlemmarna i Pufendorfgruppen är:

Lena Flyckt, Ordförande Psykiatrikerförbundet, docent, Karolinska Institutet

Martin Schalling, Ordf Psykiatrifonden, Professor Karolinska Institutet

Anne Lindhart, Ordförande Danska Psykiatrifonden, Psykolog

Thomas Middelboe, Ordförande Psykiatrikerförbundet, Danmark, Psykiatriker

Kristian Wahlbeck, Utvecklingschef, Institutet för hälsa och välfärd, Finland

Lars Hansson, Professor, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet

Ole A. Andreassen, Professor, Oslo Universitet

Timo Partonen, Professor, Institutet för hälsa och välfärd, Finland

Jan Olav Johannessen, Forskningschef/Professor, Stavanger Universitetssjukhus

Sveinung Dybvig, Kommunikationskonsult, Stavanger Universitetssjukhus

Göran Isacsson, Docent, Karolinska Institutet,

Per-Åke Warg, Kassör, Svenska Psykiatrifonden

Yvonne Forsell, Professor, Karolinska Institutet

Maria Borelius, Vetenskapsjournalist &Författare

Rasmus Johnsen, Assisterande Professor, Copenhagen Business School

Christopher Gillberg – Professor i Barn och Ungdomspsykiatri, Göteborgs Universitet

Jeanett Bauer, Psykolog, Psykiatriskt Centrum Köpenhamn

Ida Hageman, Assisterande Professor, Köpenhamns Universitetssjukhus

Lone Frank, Vetenskaps journalist, Weekendavisen

Jonas Eberhard, MD PhD, Psykologi, Lunds Universitet & King’s College London

Merete Nordentoft, Professor, Köpenhamns Universitet

Søren Dinesen Østergaard, Läkare, Aarhus Universitetssjukhus

Tina Christensen Neve, Patient och projektarbetare, Psykiatriskt Centrum Köpenhamn

Elias Eriksson, Professor, Sahlgrenska Akademin

Timo Partonen, Professor, Institutet för hälsa och välfärd, Finland

Jan Olav Johannessen, Forskningschef/Professor, Stavanger Universitetssjukhus

Per G Torell, Förbundsordförande, Schizofreniförbundet