Stäng

Research Match

Research match logga

Research Match är ett nyetablerat förmedlingssekretariet med uppgiften att stärka kontakterna mellan svensk högteknologisk industri och internationella forskningsanläggningar. Partikelacceleratorn CERN i Schweiz, neutron acceleratorn ESS i Sverige eller fusionsreaktorn ITER i Frankrike är några exempel på detta.

Sverige bidrar varje år med närmare 4 miljarder kronor till forskning och internationella forskningsanläggningar. Research Match skall stödja svenska företag som har förutsättningar att bli leverantörer till dessa forskningsanläggningar. Hit hör bland annat ESO, ITER, 60-årsfirande CERN liksom ESS som nu byggs utanför Lund.

Forskningsanläggningarnas upphandlingar kan omfatta alltifrån högteknologisk utrustning till leveranser av enstaka komponenter. Under åren fram till 2020 investeras över 150 miljarder kronor i nya anläggningar och utrustning. En stor del av dessa enorma investeringar kommer att upphandlas i konkurrens. Svenska teknikföretag har nu möjlighet till nya affärer, nya kunder och ökad kompetens genom att delta i dessa upphandlingar.

Läs mer här: www.researchmatch.se