Stäng

Stiftelsen Ester

Med-Ester-kvinnor1

Ester-logga

Ester starker kvinnor, bygger företag och förebygger utanförskap.

Stiftelsen Ester stödjer arbetslösa invandrarkvinnor att starta företag och börja jobba. Stiftelsen tränar utsatta kvinnor i personligt ledarskap, entreprenörskap och marknadsföring och kopplar sen samman kvinnorna och deras företag med mikrofinans och relevanta kunder. Kvinnorna kommer från hela världen-Ghana, Irak, Thailand, Indonesien, Bosnien-och har varit utsatta för trauma och förtryck. Men gemensamt för dem alla är drömmen om attl livet kan vara något mer. Stiftelsen Ester är icke vinst-drivande, och jobbar som en inkubator för invandrarkvinnors företagande. Målet är kvinnor som driver lönsamma företag, och får kraft att bygga egna liv. Med egna pengar. Efter eget huvud.

Maria Borelius är styrelsens ordförande samt en av tre grundarna. De andra är Sofia Altafi, Handelshögskolan samt Kerstin Thulin, tidigare HR chef, Telenor, Asien.

Ester är en ideell stiftelse som hjälper marginaliserade invandrarkvinnor att starta företag och komma ut på arbetsmarknaden. Vi driver just nu ett pilotprojekt i Helsingborg.

Ester har grundats av Sofia Altafi, Maria Borelius och Kerstin Thulin. Vi har alla olika bakgrund inom företagande, näringsliv, forskning och arbete med hjälporganisationer. Vårt pilotprojekt finansieras av Region Skåne och Tillväxtverket. Vi samarbetar med Sparbanken Öresund och hjälporganisationen Johanniterhjälpen när det gäller banklånen. Vår styrelse består av personer med erfarenhet från svenskt och internationellt näringsliv. Vi arbetar dessutom med en mängd företag i regionen, som stödjer Esters kvinnor som ett CSR arbete.

I främsta hand hjälper vi utomeuropeiska invandrarkvinnor som är arbetslösa, men även arbetslösa kvinnor från vissa delar av Öst-Europa är med. De måste ha en önskan och vilja själva att delta och tro på att de kan ta steget in i något nytt. Via kontakter och informationsmöten med kommun, socialförvaltning, SFI, Arbetsförmedlingen samt invandrarföreningar och kvinnogrupper i främst Helsingborg får vi våra deltagare. Vi sprider oss nu också till andra kommuner i Nordvästra Skåne. Sen kommer en del kvinnor via rekommendationer från andra tidigare deltagare.

Vår första pilot grupp har varit i gång aktivt sen våren 2013. Vi har fyra kvinnogrupper och tränar dem enligt Ester trappan – först att leda sig själv, och bygga självkänsla. Sedan att starta och driva företag. Just nu är de första kvinnorna i gång med att starta företag: mobil frisör, hemservice, catering, möbelimport osv. Några kvinnor har också kommit ut i praktikarbete och får sina första kontakter med svensk arbetsmarknad.

Stiftelsen Ester bygger på en förstudie som genomfördes under 2011–2012 för Region Skåne. Då arbetade vi fram en egen modell vi kallar Skånekuben. Den bygger på att man hjälper kvinnorna holistiskt, med allt som behövs för att man skall kunna starta eget. Vi tränar dem i företagande, vi jobbar med deras självkänsla och personliga ledarskap, och vi kopplar ihop dem med kreditgivare.

Vill du veta mer?

Hemsida: stiftelsenester.se

Förstudie Region Skåne