Stäng

Utmärkelser

  • 2002 – Lars Johan Hiertas stipendium från Publicistklubben för att studera stamcellsforskning, ny reproduktionsteknik och neurogenomik
  • 1997 – Amningshjälpens bröstpris
  • 1994 – Cancerfondens journalistpris