Konsult & styrelseuppdrag

MARIA BORELIUS är en erfaren moderator och föreläsare och har genom åren arbetat med uppdragsgivare globalt som Världsbanken, EU kommissionen, Vetenskapsrådet, Ericsson, AstraZeneca, Deloitte samt även mindre start ups, riskkapitalister och statliga institutioner. Huvudfokus är frågor som handlar om teknikutveckling, forskning, life science, samt samspel akademi-samhälle-företag och globala frågor.

Maria Borelius är utbildad vid Lunds Universitet (fil.kand i biologi, fysik)) samt New York University (Master of Science Journalism). Hon har även studerat bioetik och genteknik vid Oxford University. Hon har en bred styrelsebakgrund från en rad företag, dels större som Sweco, Active Biotech, Telelogic och Södra Cell samt en rad start ups.

Kontakt för mer information: info@mariaborelius.se

Uppdrag

MARIA BORELIUS arbetar som konsult och rådgivare med fokus på gränslandet mellan kommunikation och teknikutveckling/forskning, bland annat inom Big Science. Kontakt för mer information: info@mariaborelius.se